Toimitusketjun kokonaiskustannukset


Viimeisten 10-15 vuoden aikana ulkoistaminen ja offshoring, tuotannon siirtämiseen osaksi matalan kustannustason maihin (LCC) on ollut merkittävä vaihtoehto useimmille toimitusketjuille. Viime aikoina on kuitenkin tarkempi analyysi osoittanut, että kaukomailla valmistaminen ei enää olekaan yhtä kustannustehokata kuin yleisesti pidetään. Käynnissä olevat muutokset, kuten palkkojen nousu ja polttoaineen hinnan vaihtelut, päästöjen hallinta vaikuttavat edelleen off-shoring valmistuksen kannattavuutta heikentävästi.

Voimme auttaa sinua määrittelemään todelliset kustannukset eri hankinta-ja valmistus vaihtoehdoille yli koko toimitusketjun hankinnasta asiakkaalle, tai jopa ylläpitokustannuksiin asti, jos toimitusten jälkeinen palvelu on merkittävä osa liiketoimintaasi. Huolellisesti tehdyn kustannusanalyysi kerää olennaiset kustannukset useista lähteistä:

  • Ostohinta
  • Kuljetus- ja logistiikkakustannukset
  • Tullit ja verot
  • Varastointikustannukset
  • Yleiskustannukset, suunnittelu, johtaminen ja hallinto
  • Riskien hallinta, lakien ja asetusten noudattaminen

Olipa päätös on tehdä tai ostaa, eri vaihtoehtojen todellisten kustannuslähteiden ymmärtäminen ja todellisten kustannusetn laskeminen auttaa tekemään parempia, liiketoiminnan logiikkaa tukevia päätöksiä.