Lean-tuotannon periaatteet

Merkittävä osa Lean-tuotannon periaatteista sopii sovellettavaksi lähes tulkoon jokaisessa tuotteita tai palveluita tuottavassa organisaatiossa. Muutos perinteisestä organisaatiosta lean-suuntautuneeksi on vaativa mutta kannattava polku.

Kokemustemme mukaan tuotanto-organisaatiossakin Lean-periaatteiden käyttöönotto muuttuu helpommaksi ja onnistuu nopeammin, mikäli toteuttamisessa käytetään suunnitelmallisuutta ja loogista etenemispolkua, unohtamatta jatkuvaa kommunikointia jota tässä emme käsittele enempää.

Looginen polku Lean-periaatteiden käyttöönotolle:

Poistetaan ilmiselvä hukka ja virtautetaan tuotanto

Ensimmäisessä vaiheessa kiinnitetään huomiota turhaan liikkumiseen, huonoon layoutiin, välivarastojen muodostumiseen, laatuvirheisiin, romuun, likaan. Tavoitteena luoda "kerralla valmis" laatua tuottava virtaava tuotanto, jossa välivarastojen määrät on minimoitu, ei siis poistettu kokonaan.

Vaihda varastopuskuri kapasiteettipuskuriksi

Jokainen vaihtelevan asiakaskysynnän kanssa toimiva tuotantoprosessi joutuu määrittelemään, millä tavalla puskuroi vaihteluita: kapasiteetilla, varastoilla vai ajalla. Usein normaalivastaus on varasto, asiakas kun ei salli ajan venyttämistä ja kapasiteettiä yritetään käyttää sata prosenttisesti. Lean-tuotantomalliin siirryttäessä ylituotanto ja varastot ovat hukkaa, joista pyritään eroon. Tilalle tulee joustava työvoiman käyttö ja pienet, standardityökoneet massiivisten yksittäisinvestointien sijasta.

Vähennä hajontaa

Hajonnan lähteiden tunnistaminen ja niihin oikeiden keinojen soveltaminen on seuraava askel. Suunnittelunäkökulmasta katsottuna Lean-tuotannon keskeinen elemetti imuohjaus ja siihen liittyvä Kanban-ohjaus on itse asiassa keino rajoittaa keskeneräistä tuotantoa ja siten myös läpimenoaikojen hajontaa.

Paranna jatkuvasti

Kun ensimmäinen kierros on toteutettu, pitäisi jonkinlainen herääminen ja "Lean-silmän" kehittyminen olla alkanut organisaatiossa. Hukkien tunnistaminen, järjestyksen ja siisteyden puuttuiden havaitseminen vaatii jonkinasteista uudelleenoppista perinteiseltä organisaatiolta. Avainasemassa ovat standarditoimintatavat, sillä vain standardia voi aidosti kehittää.

Lopuksi vielä muistutuksena Lean-tuotanto ei ole tavoitetila, se on jatkuva prosessi.