QDC: Toimitusketjun hallinnan konsultointia ja koulutuspalveluja


Voimme
auttaa sinua ja yritystäsi seuraavissa tehtävissä:

Toiminnanohjauksen, tilaus-toimitusprosessin ja koko kysyntä-toimitusketjun kehittämisessä, Lean-periaatteiden soveltamisessa:
 • Toiminnanohjauksen ja logistiikkaketjun ohjauksen konsultointi.
 • Käytttöpääoman pienentäminen.
 • Läpimenoaikojen lyhentäminen läpi toimitusketjun.
 • Jakeluverkon konfigurointi.
 • Toimittajasuhteiden ja hankintatapojen kehittäminen.
 • Varastonohjauksen järkeistäminen.
 • Ohjausmallien rakentaminen, uudelleenmäärittely.
 • Lean-periaatteiden käyttöönotossa tuotannossa ja toimitusketjussa.
 • Lean-päivittäisjohtamisen käynnistämisessä.
Toiminnan tuottavuutta tukevien tietojärjestelmien ja -arkkitehtuurien määrittelemisessä:
 • Tuotannonohjauksen ja toimitusketjun hallinnan (SCM) järjestelmien määrittelyssä.
 • Intranet-ja Extranet-teknologian hallinnassa osan toimitusketjua.
 • Modulaarisuus ja konfiguraatioiden hallinta tuotetiedon hallinnan (PLM) edellytyksenä.
 • Tuotetiedonhallinnan (PLM) järjestelmän valinta ja käyttöönotto.
 • Projektinhallinnassa tietojärjestelmiä toteutettaessa.
Kouluttamalla ihmiset ymmärtämään paremmin, miksi ja miten:
 • Toimitusketjun hallinnan ja tuotannon ohjausperiaatteiden koulutus.
 • Lean Manufacturing käsitteiden, työkalujen ja soveltamisen koulutus.
Lisäksi kehitämme ohjelmistoja liiketoiminnan analysointia varten.

How to reach us:

Puhelin: +358-(0)46-712 1021
Fax: +358-(0)9-2517 2200
Email: