ERP vaatimusten hallinta

Oletko hankkimassa uuden toiminnanohjausjärjestelmää omalle yrityksellesi? Miten olet kuvannut liiketoimintanne vaatimukset? Perustuvatko ne aikaisempaan kokemukseen / myyjän materiaaliin / Internettiin?

Esimerkiksi Internetin avulla on suhteellisen helposti ja nopeasti paikannettavasti paljon vapaita esimerkkejä joiden pohjalta voi luoda oman vaatimusmäärittelyn.Meidän kokemuksemme näistä vapaasti saatavila olevistä tietolähteistä on, että ne kattavat hyvin vain toiminnot jotka yhteisiä kaikille toiminnanohjausjärjestelmille ja niiden avulla järjestelmien erot ovat hyvin vähäisiä.

Meidän ehdotuksemme on keskittyä avainprosessien kuvaamiseen, nimenomaan tilaus-toimitus-prosessista yrityksen kannalta tärkeimpiin osiin keskittyen.Myyntitilauksen luominen, tuotteen kokoonpano, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, erikoisosien alihankkiminen, mikä prosessi onkaan sitten avainasemassa luotettavan ja tehokkaan kokonaisprosessin kannalta, ansaitsee tulla kunnolla kuvatuksi ja sitä kautta osaltaa toiminnanohjausjärjestelmän hankintakriteeristöä ohjaavaksi.

Käyttämällä hyväksi todettuja kuvaamismenetelmiä, kuten UML/Use cases, voimme tukea valintaprosessiasi niin että valinta kohdistuu parhaiten tilaus-toimitusprosessia ja liiketoiminnan tarpeita tukevaa järjestelmään. Oikotietä hyvään lopputulokseen emme tarjoa, oman liiketoiminnan tarpeet ja avainprosessit kuvaamalla voimme auttaa järjestelmähankinnan hyötyjen maksimoimisessa.