Jakeluverkon suunnittelu

Ovatko kuljetus-ja varastointikustannukset toimitusverkossasi karkaamassa käsistä? Onko jakeluverkostosi enemmän seurausta historiallisesta kehityksestä eikä strategisesta suunnittelstua? Oletko miettinyt, että olisiko järkevää ulkoistaa joitakin logistiikkatoimintoja 3PL-palveluntarjoajille? Alaskirjaatkoi huomattavia summia vanhentuneista varastosta toistuvasti? Pystytkö täyttämään palveluaatimukset asiakkaille eri markkinoilla ja tuoteryhmissä?

Jakeluverkon (uudelleen-)suunnitteluprojekti kohdistuu näihin asioihin:

  • Verkon rakenne: tuotevarastojen sijainti ja koko, asiakaspalvelun vaatimukset kullekin varastolle ja logistiikkastrategiat palveluvaatimusten täyttämiseksi. Saapuvan tavaran logistiikan keskeiset seikat kuten tuotantolaitosten sijainti ja ja merkittävät hankintaperiaatteet.
  • Varastojen sijainti: optimaalisten varastopisteiden ja varastonohjausmenetelmien määrittäminen erilaisille SKUille arvoketjussa tavoitteena maksimoida kyky vastata asiakkaan palveluvaatimuksiin, ja minimoida riskit varastopuutteista ja varaston vanhenemisesta. 
  • Arvoketjun konfigurointi: oikeiden paikkojen määrittäminen omassa arvoketjussa lisäarvoa tuoville toiminnoille kuten osavalmistus, kokoonpano ja pakkaus. Kapasiteetinhallintaa tukevan suunnitteluprosessin toteuttaminen

Usein on hyödyllistä jo kuvata nykyisen jakeluverkosto ja tehdä siihen hautautuneet piilokustannukset näkyviksi. Tämä saattaa olla riittävä katalysaattori ja buy-in argumentti suuremmalle jakeluverkon uudelleenjärjestelyprojektille.