Ohjattavuusanalyysi

Ohjattavuusanalyysi on toiminnan kehittämisen metodi, jonka kehitti professori Eero Eloranta Teknillisestä korkeakoulusta 1980-luvun alkupuolelta. Me olemme kehittäneet siihen oman työkalupakkimme ja työskentelymenetelmämme takaamaan tehokkaan läpivalaisun koko arvoa lisäävästä ketjusta. 

QDC:n kokemukset useilta teollisuuden aloilta ja palveluprosesseista ovat näyttäneet, että useimmilla yrityksillä olisi huomattava hyöty jo suhteellisen yksinkertaisista analyyseistä, joissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • käytetään toteumatietoa, joten saadaan faktapohja toimenpiteiden suunnittelulle.
  • käsitellään ensisijaisesti jakaumia ja vasta toissijaisesti keskiarvoja, näin saadaan ongelmasegmentit esille.
  • käytettävän datan puitteissa painotetaan tarkastelua tuotteiden/asiakkaiden/markkina-alueen mukaan.
  • tarkastellaan läpimenoaikaa, toimitusvarmuutta sekä reaktiokykyä/pelivaraa, sekä asiakas- että toimittajarajapinnassa, läpi koko tilaus-toimitusprosessin.