Lean-päivittäisjohtaminen

Lean-päivittäisjohtaminen tunnetaan maailmalla paremmin nimellä "shopfloor management". Se on uusi johtamisen kulttuuri, joka koulutetaan yritykseen muuttamalla päivittäistä toimintaa. Merkittävä painopiste on johtamisella "gembassa", eli siellä missä arvo luodaan. Yksi näkyvistä päivittäisjohtamisen merkeistä on lisäarvoprosessien päivittäisjohtamiseen käytetyt visuaaliset infotaulut. Nämä ovat kuitenkin vain yksi tukijalka koko johtamisen järjestelmälle. Lean-päivittäisjohtamisen järjestelmä rakentuu kolmesta osa-alueesta, johtamisen standardisoinnista, visuaalisesta johtamisesta ja lyhyt-syklisestä toteutumien seurannasta.

Päivittäisen johtamisen standardisointi

Standardiprosessissa ja sen jatkuvassa kehittämisessä on Lean-toiminnan keskeinen voima. Myös johtaminen kaipaa standardointia, erityisesti siinä miten eri johtamistasot varaavat aikaa lisäarvoprosessille. Työnjohto tietenkin selkeästi enemmän kuin ylin johto, mutta tietyn ajan fokusoiminen lisäarvolle koskee koko johtoa. Ensimmäinen askel on usein aamu- /vuoronaloituskokousten standardointi.

Visuaalinen johtaminen

Visuaalinen johtaminen tarkoittaa käytännössä infotauluja, joihin keskeinen lisäarvoprosessin tila- tuotto- ja kehittämistieto kerätään päivittäin. Infotaulu muodostaa myös keskeisen agendan päivittäiselle kommunikaatiolle.

Päivittäinen tavoitteiden ja vastuiden seuranta 

Lean-toiminnassa tulosten toteaminen kuukausittaisraportoinnissa ei ole riittävää. Tavoitteiden saavuttamista seurataan tunneittain, päivittäin, viikottain. Poikkeamat analysoidaan ja parannuksia kehitetään perustuen poikkeamien merkittävyyteen ja toistuvuuteen. Liikennevaloanalogian käyttö tavoitteiden saavuttamisessa on tapa kiinnittää huomio tärkeisiin asioihin. Vika on useammin prosesseissa kuin ihmisissä.

Päivittäisjohtamisesta järjestelmälliseen ongelmanratkaisuun

Päivittäisjohtamisjärjestelmän lopullisena tavoitteena on luoda pohja järjestelmälliselle ongelmanratkaisulle. Ilman johtamisjärjestelmää ongelmanratkaisuun uhrattu koulutus useimmiten tukehtuu ongelmien määrään ja hiljalleen vaipuu unholaan. Päivittäisjohtamisjärjestelmän osana pienemmät ongelmat ratkotaan heti ja suuremmat ongelmat saavat ansaitsemansa huomion ja resurssit.