Lean-tuotanto ja Lean-johtaminen

Tuotamme säännöllisesti yhteistyössä AaltoPro Täydennyskoulutuksen kanssa kaksipäiväistä Starttipaketti Lean-johtamiseen-kurssia. Tarkempi tieto kurssien ajankohdista ja sisällöstä löytyy AaltoPron kurssiohjelmasta

Tarjoamme myös Lean-koulutus räätälöitynä juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Alla lueteltuna joitakin Lean-tuotannon osa-alueita joista asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita:

 • Arvon ja Hukan ymmärtäminen ja havainnoiminen
 • Arvovirtakuvaus (Value stream mapping) ja prosessien kuvaus ja ymmärtäminen
 • Toyotan Tapa ja Lean-ajattelun historia
 • Hajonnan ymmärtäminen ja haltuunotto
 • Lean-tuotannonohjauksen periaatteet ja menetelemät (Imuohjaus, Kanban, Heijunka) ja Leanin soveltaminen asiakasohjautuvassa tuotantoympäristössä
 • Lean-periaatteet ja työkalut: 5S, standardityö, nolla-virheet, asetusaikojen lyhentäminen, virtauksen kehittäminen , Kaizen
 • Lean-ongelmanratkaisu ja A3 raportti ohjaavana tekijänä
 • Alkuaskeleet ja tiekartta Lean-tuotannon First steps and creating a roadmap
 • Muutoksen johtaminen Leanissä
 • Lean-päivittäisjohtaminen
 • Leanin soveltaminen prosessiteollisuudessa
 • Nuuka-Suomi Lean simulointipeli